Tel: 021 781 00 01


Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunavoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare.


Responsive image


Birou Executor Judecătoresc Păun Cătălin Ștefan este un birou executor judecătoresc care a fost înființat la sfârșitul anului 2011, având sediul în muncipiul București, cu competență teritorială la nivelul Curții de Apel București.

Numit în funcție prin Ordinul ministrului justiției nr. 2449/C/24.11.2011, titularul biroului este membru cu drepturi depline al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătoresti din România și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București.

În cadrul biroului nostru veți întâlni o echipă formată din absolvenți ai facultăților de drept și economie și personal auxiliar cu experiență practică, echipă caracterizată de profesionalism și eficiență, care își concentrează eforturile în a oferi servicii de calitate în ceea ce privește executarea silită, răspunzând cu promptitudine solicitărilor creditorilor și debitorilor.


Competența teritorială

Competența teritorială a Biroului Executor Judecătoresc Păun Cătălin Ștefan se întinde pe tot cuprinsul CURȚII DE APEL BUCUREȘTI (municipiul BUCUREȘTI și județele CĂLĂRAȘI, GIURGIU, IALOMIȚA, ILFOV și TELEORMAN).