Tel: 021 781 00 01


Pentru alcătuirea dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele documente:

Pentru comunicarea unei notificări printr-un agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin curier/poștă, petentul trebuie să depună următoarele documente:


DRAFT NOTIFICARE PRIVIND REECHILIBRAREA CONTRACTULUI DE CREDIT LEGEA 77/2016Cereri înscriere licitație publicăCont de consemnare


Contul de consemnări al Biroului Executor Judecatoresc PĂUN CĂTĂLIN ȘTEFAN în care se pot achita sumele datorate în cadrul dosarelor de executare silită, respectiv în care se poate achita garanția în cuantum de 10% din prețul de începere a licitației este: RO26BREL0002000618690100 - deschis la Libra Internet Bank, pe seama şi la dispoziţia B.E.J. PĂUN CĂTĂLIN ȘTEFAN, CIF RO29506317.

Va rugăm ca în cazul plăților efectuate cu titlu de sumă datorată în cadrul dosarelor de executare silită să menționați pe ordinul de plată / dispoziția de vărsământ numărul dosarului de executare silită și numele/denumirea debitorului, beneficiarul fiind B.E.J. PĂUN CĂTĂLIN ȘTEFAN, CIF RO29506317.Cheltuielile de executare silită


Toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, potrivit Codului de procedură civilă. Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită trebuie să avanseze cheltuielile necesare în acest scop, cheltuielile ce vor fi avansate fiind stabilite de comun acord cu creditorul, în funcție de complexitatea și natura cauzei.Link-uri utile