Tel: 021 781 00 01

Date cu caracter personal

Birou Executor Judecătoresc – Păun Cătălin Ştefan şi-a luat angajamentul să vă respecte viaţa privată. Luăm în serios protecţia datelor, securitatea și conformarea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private.


Ne-am luat angajamentul să vă păstrăm datele în siguranţă!

Biroul Executor Judecătoresc – Păun Cătălin Ştefan vă păstrează datele în siguranţă. Am luat toate măsurile tehnice şi organizaţionale (atât din punct de vedere fizic cât şi electronic) pentru protejarea şi securizarea datelor.


Ce se intamplă cu datele dumneavoastră preluate şi prelucrate de catre Birou Executor Judecătoresc – Păun Cătălin Ştefan?

Atunci când există o relaţie de colaborare între noi şi dumneavoastră (candidat angajare, angajat, client şi/sau furnizor), ne oferiţi acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti: CNP, Vârsta, Data Naşterii, Cetăţenie, Data Emiterii şi Data Expirării actului de identitate, Număr Telefon, Locul Naşterii, Naţionalitate, Nume şi Prenume Mamă şi Tată, Stare Civilă, Sex, Etnie, Religie, Semnătura, Poza, Grupa de sange, Informaţii de natură Juridică, Studii şi certificări, Adresa Fizică, Adresa de E-mail, Date din CI, Certificat Naştere, Dosar Medical.


Informaţiile prezentate mai sus sunt necesare în realizarea documentaţiei obligatorii pentru realizarea activităţilor de executare silită, procesele de recrutare şi angajare, retlaţiile cu terţii, etc. Preluarea de date cu caracter personal se face în majoritatea cazurilor în varianta fizică, ca ulterior să fie tehnologizată(transformată electronic) şi introdusă în programele informatice destinate activităţii noastre. Aceste programe informatice au bazele de date stocate fie local într-un mediu de backup redundant şi securizat sau pe serverele naţionale/la furnizorii aplicaţiilor şi sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Toate documentele şi serviciile noastre ce implică preluarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite în aşa fel încât să conţină o clauză de confidenţialitate şi/sau un paragraf prin care se solicită consimţământul dumneavoastră în preluarea şi prelucrarea acestora.

Mai jos sunt câteva exemple de situaţii în care noi Birou Executor Judecatoresc – Păun Cătălin Ştefan folosim aceste date:

Prin informaţiile prezentate mai sus, putem afirma cu tărie că, Birou Executor Judecătoresc – Păun Cătălin Ştefan a luat toate măsurile de securitate necesare (fizice şi electronice), pentru a vă aduce la cunoştinţă şi proteja modelul de funcţionare, preluare şi prelucrare, cât şi aspectele legate de confidenţialitate si consimţământ, în ceea ce priveşte manipularea datelor cu caracter personal.