Servicii oferite de biroul nostru

Bulina Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Bulina Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Bulina Comunicarea actelor de procedura

Bulina Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Bulina Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

Bulina Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

Bulina Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

Bulina Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Bulina Executari directe:
- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Bulina Executari indirecte:
- Urmarirea mobiliara a creantelor
- Urmarirea imobiliara a creantelor

Bulina Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin

Bulina Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

Bulina Procese-verbale de oferta reala

Bulina Confiscari

Bulina Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

Bulina Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti

Competenta teritoriala a Biroului Executor Judecatoresc Paun Catalin Stefan se intinde pe tot cuprinsul Curtii de Apel Bucuresti (judetele Teleorman, Ialomita, Giurgiu, Calarasi, Ilfov si municipiul Bucuresti).

EXECUTORUL JUDECATORESC ESTE INVESTIT PRIN LEGE CU INDEPLINIREA OPERATIVA A UNUI SERVICIU DE INTERES PUBLIC.

Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Aceeasi obligatie revine si personalului angajat la biroul executorului judecatoresc.

Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII EXECUTORILOR JUDECATORESTI SE EXERCITA DE CATRE MINISTERUL JUSTITIEI.


 

 

 

 

 

 

 

 

Carte

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanta